Nové grafiky Jiřího Slívy, originály Viktora Preisse a ak. malíře Dana Richtera

13.11.2022 08:40

V sobotu 12.11. u nás proběhla za hojné účasti vernisáž obrazů ak. malíře Dana Richtera, která je ohlédnutím za tvorbou již zesnulého geniálního a velmi úspěšného malíře. Výstava je ojedinělou možností se podívat, případně zakoupit jeho vyjímečné obrazy, které jsou tvořené náročnou technikou. V mnoha případech autor zdobil malbou i rám, čím vytvořil skutečně jedinečné a působivé umělecké dílo. Přesvědčte se prosím sami. Doplnili jsme i rozšířili nabídku rámovaných litografií Jiřího Slívy menších i velkých formátů. Horkými novinkami jsou i dva originály Viktora Preisse. Zachycuje dvě polohy jeho uměleckého i životního názoru. Obraz Vzkříšení je zamyšlení nad lidským osudem, životem, smrtí i nadějí do budoucna. Štastný svatebčan je tragikomický obraz ze života s typickou Preissovskou humornou nadsázkou.