Otevřeno máme i o svátek 28. září a zveme Vás na krásnou výstavu grafik 4 generací Boudů

28.09.2020 07:55

Naší galerii můžete navštívit kromě sobot a nedělí i o svátky. Otevřeno máme i v pondělí 28. září. Doufáme, že Vás potěší unikátní a pohodová výstava grafik Cyrila, Jiřího, Jany, Martina a jeho dětí. Všichni jsou rodu i jména Boudů. Cyril, Jiří a Jana již nežijí, ale promlouvají na nás skrze svá díla. Je na co se dívat.

V trvalé expozici najdete aktuálně zajímavý výběr rámovaných grafik i volných listů Ivy Huttnerové, Tomáše Bíma, Jiřího Slívy, Herberta Kiszy, Aleše Vondřicha, Luboče Maliny a dalších. Dále velkou prodejní expozici originálů i rámovaných uměleckých tisků F.R. Čecha, Kristiána Kodeta, Vlasty Kahovcové i jiných autorů.