Tipy v Úštěku

01.05.2022 19:49

Úštěcká synagoga

Synagoga v Úštěku se nachází v západní části města Úštěk, na okraji skalního masivu, v ulici 1. Máje čp. 96, asi 200 metrů od Mírového náměstí. Je chráněna jako kulturní památka České Republiky a je sídlem židovského regionálního muzea.

Úštěcká synagoga byla postavena v letech 1791 až 1794 v klasicisním slohu na místě původní dřevěné synagogy, která shořela v roce 1773. Kamenná hranolová budova, v rámci Čech typově zcela ojedinělá stavba, stojí na vysoké podezdívce z pískovcových kvádrů v prudkém svahu, přičemž z přední strany je jednopatrová a ze zadní má charakter věžové stavby. V roce 1851 došlo k přestavbě synagogy podle plánů místního stavitele Wenzla Jahna, při níž byla navýšena o 1,2 metru, rozšířena ženská galerie, přistavěna předsíň a vyzdobení modlitebního sálu maurskými motivy. Část synagogy (suterén) byl vyhrazen pro židovskou školu.

K náboženským účelům byla využívána do druhé světové války. Tu přečkala, ale v poválečném období byly sousední domy strženy a synagoga chátrala. V 70. letech byl vydán demoliční výměr, v 80. letech se dále rozpadala střecha a vnitřní vybavení shořelo. Rekonstrukce se dočkala až v letech 1993 až 2003 v rámci projektu Federace židovských obcí v České republice za podpory Mezinárodního fondu pomoci obětem holocaustu, českého státu a města Úštěk.


Ptačí domky

Asi nejznámější turistické místo v Úštěku. Domky doslova nalepené z jedné strany na skále. Toto romantické místo najdete nedaleko Galerie U brány a kousek od Úštěcké synagogy, pokud odbočíte z hlavní ulice 1.máje hned první odbočkou za synagogou doleva mírně dolů a půjdete údolí kolem potoka. Ptačí domky poté uvidíte napravo nad Vámi. Cestou kolem potoka jde dojít za 5 min až k zděnému mostku přes potok a tam naleznete označenou cestu do mírného kopce k opravenému židovskému hřbitovu